dissabte, 11 de maig de 2013

Onte manjar a Perpinhan?

Les indigènes, rue de la cloche d'or ( carriera de la campana d'aur.)
Vins naturaus, planchas, e carpaccios de liumes e de carn.