dilluns, 23 de juliol de 2012

r coma riu


Riu, Rieus, Rieu, Rieux: toponim que designa una ribièra ò un ribieron